Teknik

Här finns filmer som vi har tittat på för att förstå några enkla tekniska mekanismer.

I vårt lärande fokuserar vi på hjulet, lutande planet, skruven, hissen(talja/block), hävstången och kilen. Vi tränar på olika sätt för att skapa förståelse för hur tekniken fungerar i vardagen. Vi undersöker vardagliga förmål, deras funktion och tekniska mekanismer. Vi prövar och testar våra idéer och låter fantasin få vara med i kreativ konstruktion.

Mål:

  • Känna till enkla mekanismer i vardagliga prylar.
  • Kunna berätta om prylens funktion och användning.

Filmer:

Grej och mojäng (Lyfta grejor)

Grej och mojäng (Flytta grejor)