Om oss

Vi som skriver på denna sidan är 46 glada elever & 4 entusiastiska lärare som heter Kristina, Camilla, Jenny och Linda.  Eleverna går i årskurs F och 1. Vi vill med denna sida visa upp vad vi jobbar med, för föräldrar o andra intresserade.

Vi vill göra eleverna delaktiga i skapandet av sidan, och därigenom få dem att använda it på ett naturligt sätt i sin lärandeprocess. Förutom att eleverna är med och skriver, och lägger in bilder, vill vi ha bloggen som en lärplattform för alla ämnen.

Vi hoppas att föräldrar och andra skall ha glädje av att läsa bloggen, och vi blir väldigt glada om vi får kommentarer och ”glada” tillrop på det vi skriver om. Vi vill skriva för verkliga mottagare.

Varför jobbar vi med bloggen? Jo därför att Europakommissionen har listat It-kunskap som en av 8 viktiga kunskaper att besitta som medborgare i ett modernt samhälle.

I Lgr 11 (Grundskolans läroplan) framhålls ”vikten av att digital kompetens är som en integrerad kompetens som skall genomsyra alla ämnen och områden.”

Vårt uppdrag i skolan är alltså att arbeta med it, och att utveckla detta så att alla blir kompetenta att använda det, och kan hämta information därifrån.

Vi skulle verkligen bli glada om vi gick vidare i Webbstjärnans tävling, eftersom vi tycker att vi utvecklats mycket i vårt sätt att använda it, och blogg.  Vi hittar ständigt nya ingångar och användningsområden och vi hjälps åt  att utveckla dessa.

Vi försöker skapa så mycket material som vi bara kan själva, elever och lärare tillsammans. Om vi använder oss av andras bilder, hämtar vi där det finns en cc-licens och anger upphovsmannen. Gäller det att använda filmklipp och liknande, frågar vi upphovsmannen. Vi har licensierat vår sida under en creative commonlicens.