Om oss

Vi som skriver på denna sidan är 50 glada elever & 4 entusiastiska lärare som heter Anki, Camilla, Amanda och Kajsa. Vi pedagoger var nybörjare på att blogga när vi startade i höstas, men tycker nu att det är ett fantastiskt hjälpmedel i att nå ut med det vi gör. Eleverna går i årskurs F och 1. Vi vill med denna sida visa upp vad vi jobbar med, för föräldrar o andra intresserade. Vi vill också och göra eleverna delaktiga i skapandet av sidan, och därigenom få dem att använda it på ett naturligt sätt i sin lärandeprocess. Förutom att eleverna är med och skriver, och lägger in bilder, vill vi ha bloggen som en lärplattform för alla ämnen. Vi hoppas att föräldrar och andra skall ha glädje av att läsa bloggen, och vi blir väldigt glada om vi får kommentarer och ”glada” tillrop på det vi skriver om. Vi vill skriva för verkliga mottagare.

Varför jobbar vi med bloggen? Jo därför att Europakommissionen har listat It-kunskap som en av 8 viktiga kunskaper att besitta som medborgare i ett modernt samhälle.

I Lgr 11 (Grundskolans läroplan) framhålls ”vikten av att digital kompetens är som en integrerad kompetens som skall genomsyra alla ämnen och områden.”

Vårt uppdrag i skolan är alltså att arbeta med it, och att utveckla detta så att alla blir kompetenta att använda det, och kan hämta information därifrån.

Vi skulle verkligen bli glada om vi gick vidare i Webbstjärnans tävling, eftersom vi tycker att vi utvecklats mycket i vårt sätt att använda it, och blogg. Från början kunde vi inget, nu kan vi massor!! Bloggen har gett oss möjlighet att förändras som pedagoger. Vi har hittat en ny plattform att arbeta med skolans alla ämnen, och vi lär oss dagligen nya saker kopplat till it och bloggande. Vi hittar ständigt nya ingångar och användningsområden, och utvecklar dessa. Just nu har eleverna kommit igång med att skriva sagor i ”Storybird”, och kreativiteten flödar! Vi har också börjat ”flippa” områden vi skall gå igenom. Varför? Jo för att vi har märkt att det hjälper oss att individualisera , den som vill, kan t.ex. titta på bokstavssagan två gånger, istället för en.Det frigör också tid för oss att arbeta 1 till 1.

Vi försöker skapa så mycket material som vi bara kan själva, elever och lärare tillsammans. Om vi använder oss av andras bilder, hämtar vi där det finns en cc-licens och anger upphovsmannen. Gäller det att använda filmklipp och liknande, frågar vi upphovsmannen. Vi har licensierat vår sida under en creative commonlicens.