Appar

Matematik:

Caboose (tränar mönster och sortering)

Fingu (tränar antalsuppfattning)

King of math junior (utmanar det matematiska tänkandet)

Mojis Klockis (tränar klockan)

Hungrig Fisk (addition och subtraktion är gratis)

NOMP (tävla mot dig själv)

Räkneapan (öva alla räknesätten)

 

Svenska:

Bornholmslek (tränar rim och fonologisk medvetenhet)

Memorim (tränar rim)

Skrivguiden (tränar att forma bokstäver, siffror och figurer)

Ordens magi (tränar fonologisk medvetenhet)

Skolstil 2 (enkelt skrivprogram med talsyntes)

ABC-raketen (stava, rimma, träna på sammansatta ord, titta på Livet i bokstavslandet m.m. Kan även spelas på dator: http://www.ur.se/raketen/)