Appar

Matematik:

King of math junior (utmanar det matematiska tänkandet)

Mojis Klockis (tränar klockan)

Hungrig Fisk (addition och subtraktion är gratis)

NOMP (tävla mot dig själv)

Räkneapan (öva alla räknesätten)

 

Svenska:

Ordens magi (tränar fonologisk medvetenhet)

Skolstil 2 (enkelt skrivprogram med talsyntes)

ABC-raketen (stava, rimma, träna på sammansatta ord, titta på Livet i bokstavslandet m.m. Kan även spelas på dator: http://www.ur.se/raketen/)